MŪZIKA
MĀKSLA
INTEREŠU
IZGLĪTĪBA

Līgatnes Mūzikas un mākslas skola piedāvā apgūt dažādu mūzikas instrumentu spēli. Papildus tam audzēkņi apgūst arī mūzikas teoriju un kolektīvo muzicēšanu, kad kopā ar citiem jaunajiem mūziķiem audzēkņi apgūst saspēles mākslu.

Līdzās pamatpriekšmetiem - zīmēšanai, gleznošanai, kompozīcijai, veidošanai, Līgatnes Mūzikas un mākslas skolas audzēkņi apgūst arī darbu dažādu materiālu un tehniku izstrādē, kā arī mākslas vēsturi.

Mākslas studijā pirmās iemaņas un zināšanas vizuāli plastiskajā mākslā apgūst pirmsskolas un jaunāko klašu vecuma bērni, gatavojoties mācībām Līgatnes Mūzikas un mākslas skolā.