Piekļūstamības paziņojums

Cēsu novada Līgatnes Mūzikas un mākslas skola saskaņā ar Ministru kabineta 2020. gada 14. jūlija noteikumiem Nr. 445 "Kārtība, kādā iestādes ievieto informāciju internetā" (turpmāk – noteikumi Nr. 445) apņemas savu tīmekļvietni veidot piekļūstamu.

Šis piekļūstamības paziņojums attiecas uz: www.ligatnesmms.lv

Tīmekļvietnei veikts vienkāršotais piekļūstamības izvērtējums. Izmantotā metode - VARAM sagatavotās “Vadlīnijas iestāžu tīmekļvietnēm noteikto piekļūstamības prasību ievērošanas ietekmes izvērtēšanai un nesamērīgā sloga pamatošanai”.

Cik piekļūstama ir šī tīmekļvietne?

Oficiālā Cēsu novada Līgatnes Mūzikas un mākslas skolas tīmekļvietne daļēji atbilst noteikumiem Nr.445 turpmāk minēto iemeslu dēļ.

Neatbilstība prasībām, kas minētas noteikumos Nr. 445:

  • Dažiem attēliem trūkst alternatīvie teksti, līdz ar nevar piekļūt šo attēlu informācijai, izmantojot ekrānlasītāju;
  • Video saturam nav pievienoti subtitri;
  • Vairāki dokumenti ir pdf formātā, kas nav piekļūstami ar palīgprogrammatūrām;
  • Daži pamatstruktūras elementi ir nepiekļūstami, piemēram, informācija atspoguļota tabulas formātā.

Šī pēdējo reizi tika izvērtēta 01.04.2024. Izvērtēšanu veica Līgatnes Mūzikas un mākslas skolas direktore Līga Ruciņa un  Komunikācijas un klientu servisa pārvaldes komunikācijas speciāliste Santa Kūlīte