Mūzikas un mākslas studijā pirmos soļus mūzikā un vizuāli plastiskajā mākslā apgūst pirmsskolas un jaunāko klašu vecuma bērni, gatavojoties mācībām Mūzikas un mākslas skolā.

Mūzikas studija

Pirmsskolas vecuma bērni Jaunās sākumskolas telpās vienu reizi nedēļā ar skolotāju Daci Bicāni attīsta muzikālo dzirdi, dziedot, spēlējot ritma instrumentus, veicot koordinācijas vingrinājumus. Iegūtās pamatzināšanas mūzikas teorijā palīdz iestāties mūzikas skolā un turpināt mācīties jau profesionālās ievirzes izglītības programmās

Mākslas studija

Pirmsskolas un sākumskolas jaunāko klašu vecuma bērni Jaunās sākumskolas telpās vienu reizi nedēļā iepazīstas ar dažādām mākslas tehnikām, vingrina sīko pirkstu muskulatūru, gatavojoties tālākajām mācībām  profesionālās ievirzes izglītības programmā.