Līgatnes Mūzikas un mākslas skola ievēro Cēsu novada pašvaldības privātuma polititku