Līgatnes Mūzikas un mākslas skol ievēro Cēsu novada pašvaldības privātuma polititku