Pūšaminstrumentu spēle

Trompetes, flautas, saksofona un mežraga spēli mūzikas skolā jāmācās  8 gadus. Uzņemšana 1. klasē var notikt no skolas vecuma.

Papildus izvēlētā instrumenta spēlēšanai audzēkņi apgūst arī mūzikas teorijas, mūzikas vēstures kursu un mācās arī klavierspēli. Liels ieguvums ir kolektīvā muzicēšana, kad kopā ar citiem jaunajiem mūziķiem audzēkņi apgūst saspēles mākslu, attīsta spēju ieklausīties un sadzirdēt citus ansambļa dalībniekus.

Pabeidzot šo skolu, audzēknis iegūst apliecību par profesionālās ievirzes izglītības apguvi.