Klavierspēle

Klavierspēli mūzikas skolā jāmācās 8 gadus. Uzņemšana 1. klasē var notikt jau no 7 gadu vecuma.

Papildus  klavierspēlei audzēkņi apgūst arī mūzikas teorijas un mūzikas vēstures kursu. Liels ieguvums ir kolektīvā muzicēšana, kad kopā ar citiem jaunajiem mūziķiem audzēkņi apgūst saspēles mākslu, attīsta spēju ieklausīties un sadzirdēt citus ansambļa dalībniekus.

Pabeidzot šo skolu, audzēknis iegūst apliecību par profesionālās ievirzes izglītības apguvi.

Mācību plāns pa  gadiem, apgūstot klavierspēli ir šāds:

Mācību priekšmets1. klase2. klase3. klase4. klase5. klase6. klase7. klase8. klase
Klavierspēle2 st./ned.2 st./ned.2 st./ned.2 st./ned.2 st./ned.2 st./ned.2 st./ned.2 st./ned.
Mūzikas mācība2 st./ned.2 st./ned2 st./ned2 st./ned
Solfedžo 2 st./ned.2 st./ned.2 st./ned.2 st./ned.
Mūzikas literatūra 1 st./ned.1 st./ned.1 st./ned.1 st./ned.
Kolektīvā muzicēšana 2 st./ned.2 st./ned.2 st./ned.2 st./ned.2 st./ned.2 st./ned.2 st./ned.
Prakse (koncerti, konkursi, meistarklases, radošās nometnes)1 st./ned.1 st./ned.1 st./ned.1 st./ned.1 st./ned.1 st./ned.1 st./ned.1 st./ned.