Cēsu novada pašvaldības profesionālās ievirzes izglītības iestāde

Dibināta 1991.gadā, īsteno 13 izglītības programmas

Direktore Līga Ruciņa

Direktores vietniece mūzikas programmās Elza Liepiņa,  direktores vietniece mākslas programmā Daiga Rudzuroga

Skolas misija ir radīt mācību vidi, kas sekmē audzēkņu attīstību par radošu, brīvu un patstāvīgu personību, kura spēj pilnveidot un īstenot savu dabas doto potenciālu.

Skolas vīzija- izglītības iestāde, kuras darbība balstās uz audzēkņu, pedagogu un vecāku profesionālu un radošu sadarbību un organiski iekļaujas vietējā kultūrvidē.

Līgatnes Mūzikas un mākslas skolas izvirzītie mērķi 2022./2023. mācību gadam:

  • Nacionālās identitātes, pašapziņas un lojalitātes Latvijas valstij veicināšana
  • Sadarbība ar citām izglītības un kultūras iestādēm
  • Efektīva mācību stunda kā izglītības kvalitātes pamats