Vizuāli plastiskā māksla

Mācoties vizuāli plastiskās mākslas nodaļā, ir jāapgūst dažādi mācību priekšmeti, kas saistīti ar mākslu.

Līdzās pamatpriekšmetiem - zīmēšanai, gleznošanai, kompozīcijai, veidošanai, audzēkņi apgūst arī darbu dažādu materiālu un tehniku izstrādē, kā arī mākslas vēsturi. Mācību darba plānā ietilpst arī dažādus muzeju un izstāžu apmeklējumi un to izvērtējums, kā arī došanās strādāt-gleznot un zīmēt brīvā dabā – doties plenērā.

Līgatnes Mūzikas un mākslas skolā vizuāli plastiskās mākslas nodaļā strādā skolotāji Ingūna Briede, Ieva Pastare, Daiga Rudzuroga, Dace Zilvere

Pabeidzot šo skolu, audzēknis iegūst apliecību par profesionālās ievirzes izglītības apguvi.

Mācību plāns pa  gadiem piecgadīgajā apmācību programmā ir šāds:

Mācību priekšmets1. klase2. klase3. klase4. klase5. klase
Zīmēšana1 st./ned.1 st./ned.2 st./ned.2 st./ned.2 st./ned.
Gleznošana1 st./ned.1 st./ned.2 st./ned.2 st./ned.2 st./ned.
Kompozīcija 2 st./ned.2 st./ned.2 st./ned.2 st./ned.
Mākslas valodas pamati 1 st./ned.1 st./ned.2 st./ned.2 st./ned.
Darbs materiālā2 st./ned. 2 st./ned.2 st./ned.
Veidošana 2 st./ned. 2 st./ned.
Prakse 0.5 st./ned. 0.5 st./ned. 0.5 st./ned. .