Vizuāli plastiskā māksla

Mācoties vizuāli plastiskās mākslas nodaļā, ir jāapgūst dažādi mācību priekšmeti, kas saistīti ar mākslu.

Līdzās pamatpriekšmetiem - zīmēšanai, gleznošanai, kompozīcijai, veidošanai, audzēkņi apgūst arī darbu dažādu materiālu un tehniku izstrādē, kā arī mākslas vēsturi. Mācību darba plānā ietilpst arī dažādus muzeju un izstāžu apmeklējumi un to izvērtējums, kā arī došanās strādāt-gleznot un zīmēt brīvā dabā – doties plenērā.

Pabeidzot šo skolu, audzēknis iegūst apliecību par profesionālās ievirzes izglītības apguvi.

Mācību plāns pa  gadiem piecgadīgajā apmācību programmā ir šāds:

Mācību priekšmets1. klase2. klase3. klase4. klase5. klase
Zīmēšana1 st./ned.1 st./ned.2 st./ned.2 st./ned.2 st./ned.
Gleznošana1 st./ned.1 st./ned.2 st./ned.2 st./ned.2 st./ned.
Kompozīcija 2 st./ned.2 st./ned.2 st./ned.2 st./ned.
Mākslas valodas pamati 1 st./ned.1 st./ned.2 st./ned.2 st./ned.
Darbs materiālā2 st./ned. 2 st./ned.2 st./ned.
Veidošana 2 st./ned. 2 st./ned.
Prakse 0.5 st./ned. 0.5 st./ned. 0.5 st./ned. .