Vizuāli plastiskā māksla

Mācoties vizuāli plastiskās mākslas nodaļā, ir jāapgūst dažādi mācību priekšmeti, kas saistīti ar mākslu.   Mācības notiek 7 gadus. Uzņemšana 1. klasē var notikt no skolas 2.,3. klases vecuma.

Līdzās pamatpriekšmetiem - zīmēšanai, gleznošanai, kompozīcijai, veidošanai, audzēkņi apgūst arī darbu dažādu materiālu un tehniku izstrādē, kā arī mākslas, mediju un dizaina pamatus. Mācību darba plānā ietilpst arī dažādus muzeju un izstāžu apmeklējumi un to izvērtējums, kā arī došanās strādāt-gleznot un zīmēt brīvā dabā – doties plenērā.

Pabeidzot šo skolu, audzēknis iegūst apliecību par profesionālās ievirzes izglītības apguvi.