Kora klase

Kora klasē mūzikas skolā jāmācās 8 gadus. Uzņemšana 1. klasē var notikt jau no 7 gadu vecuma.

Papildus dziedāšanai un klavierspēlei audzēkņi apgūst arī mūzikas teorijas un mūzikas vēstures kursu. Liels ieguvums ir kolektīvā muzicēšana, kad kopā ar citiem jaunajiem mūziķiem audzēkņi attīsta spēju ieklausīties un sadzirdēt citus ansambļa vai kora dalībniekus.

Līgatnes Mūzikas un mākslas skolā dziedāšanu māca Aivars Krancmanis, klavierspēli- Aigija Kalniņa, Vineta Golubkova un Līga Ruciņa.

Mūzikas mācības, solfedžo un mūzikas literatūras skolotāja ir Dace Bicāne.

Pabeidzot šo skolu, audzēknis iegūst apliecību par profesionālās ievirzes izglītības apguvi.

Mācību plāns pa  gadiem, apgūstot kora klases programmu ir šāds:

Mācību priekšmeti

Kontaktstundas

1. klase

2. klase

3. klase

4. klase

5. klase

6. klase

7. klase

8. klase


Dziedāšana

1

st./ned.

1

st./ned.

1

st./ned.

1

st./ned.

1

st./ned.

1

st./ned.

1

st./ned.

1

st./ned.

Klavierspēle

1

st./ned.

1

st./ned.

1

st./ned.

1

st./ned.

1

st./ned.

1

st./ned.

1

st./ned.

1

st./ned.

Kolektīvā muzicēšana

2

st./ned.

2

st./ned.

4

st./ned.

4

st./ned.

4

st./ned.

4

st./ned.

4

st./ned.

4

st./ned.

Partitūra, Diriģēšana
1

st./ned.

Mūzikas mācība

2

st./ned.

2

st./ned.

2

st./ned.

2

st./ned.

3

st./ned.

3

st./ned.

3

st./ned.

3

st./ned.

Mūzikas literatūra

Prakse (koncerti, konkursi, meistarklases, radošās nometnes)

1

st./ned.

1

st./ned.

1

st./ned.

1

st./ned.

1

st./ned.

1

st./ned.

1

st./ned.

1 ,5

st./ned