Vijoles spēle

Vijoles spēli mūzikas skolā jāmācās 8 gadus. Uzņemšana 1. klasē var notikt jau no 7 gadu vecuma.

Papildus vijoles spēlēšanai audzēkņi apgūst arī mūzikas teorijas, mūzikas vēstures kursu un mācās arī klavierspēli. Liels ieguvums ir kolektīvā muzicēšana, kad kopā ar citiem jaunajiem mūziķiem audzēkņi apgūst saspēles mākslu, attīsta spēju ieklausīties un sadzirdēt citus ansambļa dalībniekus.

Pabeidzot šo skolu, audzēknis iegūst apliecību par profesionālās ievirzes izglītības apguvi.

Mācību plāns pa  gadiem, apgūstot vijoles spēli ir šāds:

Mācību priekšmets1. klase2. klase3. klase4. klase5. klase6. klase7. klase8. klase
Vijoles spēle2 st./ned.2 st./ned.2 st./ned.2 st./ned.2 st./ned.2 st./ned.2 st./ned.2 st./ned.
Mūzikas mācība2 st./ned.2 st./ned2 st./ned2 st./ned
Solfedžo 2 st./ned.2 st./ned.2 st./ned.2 st./ned.
Mūzikas literatūra 1 st./ned.1 st./ned.1 st./ned.1 st./ned.
Vispārējā klavierspēle 0,5 st./ned.0,5 st./ned.0,5 st./ned.0,5 st./ned.0,5 st./ned.0,5 st./ned.0,5 st./ned.
Kolektīvā muzicēšana 2 st./ned.2 st./ned.2 st./ned.2 st./ned.4 st./ned.4 st./ned.
Prakse (koncerti, konkursi, meistarklases, radošās nometnes) 1 st./ned.1 st./ned.1 st./ned.1 st./ned.1 st./ned.1 st./ned.