Mūzikā

Dace Bicāne (mūzikas teorija)

Krista Ābola (mežraga spēle)

Lauris Suvaizdis (saksofona spēle)

Gints Stepānovs (trompetes spēle)

Vineta Golubkova (akordeona spēle, klavierspēle)

Aigija Kalniņa (klavierspēle)

Aija Ziņģīte (klavierspēle)

Līga Ruciņa (klavierspēle)

Ingrīda Zumberga (vijoles spēle)

 Dzidra Lizete Zemberga (čella spēle)

Elza Muzikante (flautas spēle)

 Raitis Viļumovs (sitaminstrumentu spēle)

Aivars Krancmanis (dziedāšana)

Mākslā

Daiga Rudzuroga 

Dace Ērenpreisa 

Madara Putna-Zvirbule

Diāna Mežecka

Interešu izglītībā

Diāna Mežecka (māksla- pirmsskola)

Madara Putna-Zvirbule (māksla-sākumskola)