Mūzikā

Dace Bicāne (mūzikas teorija)

Vineta Golubkova (akordeona spēle, klavierspēle)

Aigija Kalniņa (klavierspēle)

Aija Ziņģīte (klavierspēle)

Līga Ruciņa (klavierspēle)

Ingrīda Zumberga (vijoles spēle)

 Dzidra Lizete Zemberga (čella spēle)

Elza Liepiņa (flautas spēle)

 Raitis Viļumovs (sitaminstrumentu spēle)

Aivars Krancmanis (dziedāšana)

Mākslā

Ingūna Briede 

Daiga Rudzuroga 

Dace Ērenpreisa 

Madara Putna-Zvirbule

Elīna Kalēja

Diāna Mežecka

Interešu izglītībā

Dace Bicāne (mūzika)

Madara Putna-Zvirbule (māksla)