Galerija

Vizuāli plastiskās mākslas audzēkņu darbi mācību priekšmetā "Darbs materiālā"2021./22. mācību gada 1. pusgadā