Galerija

Vizuāli plastiskās mākslas audzēkņu darbi mācību priekšmetā "Mākslas valodas pamati" 2021. gada rudens skatē