Pirmā skolas diena 2020

Iesākām mācību gadu ar viesmākslinieku - Salaspils vijoļspēles studija "Vijolīte" koncertu