Šī zeme laimīgā

15.11.2023. valsts svētku pasākuma foto

Autori- Līga Ruciņa, Krista Ābola